زندگينامه استاد مهدي فروزنده شهركي

زندگينامه استاد مهدي فروزنده شهركي

متولد: سال ۱۳۳۱
محل تولد: اصفهان، متاهل و دارای دو فرزند
فارغ التحصیل رشته هنر از انستیتو امور هنری تهران در سال ۱۳۵۶
فارغ التحصیل انجمن خوشنویسان ایران در سال ۱۳۵۶
هنر آموخته مکتب استاد  سيد حسين ميرخاني
دارای مدرک استادی از انجمن خوشنویسان ایران
داراي مدرک درجه ۱هنري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
از موسسين انجمن خوشنويسان اصفهان در سال ۱۳۵۹
۳۰ سا ل تدريس خوشنويسي در دانشگاه ها ومراکز تربيت معلم اصفهان  ” بازنشسته درسال ۱۳۸۱ ”
عضو شوراي عالي انجمن خوشنويسا ن ايران
رييس انجمن خوشنويسان اصفهان  بعد از رحلت  مرحوم استاد حبيب الله فضايلي  بمدت ۱۲ سال
برگزاری  ۱۴ نمايشگاه به صورت انفرادي و شرکت در صدها نمایشگاه گروهی خوشنویسی
کتابت ۴ بار ديوان حافط ، کتابت  ديوان الفت اصفهاني ، کتابت رباعيات خيام
تربيت ۱۵۰ ممتاز در طول ۳۱ سال تعليم در انجمن خوشنویسان
عضو مصححين اوراق امتحاني ازسال ۱۳۶۴
داوري جشنواره هاي ملي واستاني
کسب حدود ۱۵ مقام اول تا سومي جهاني ملي واستاني  

و . . . .

mehdi-froozandeh

ادامه مطلب