زندگینامه استاد مهدی فروزنده شهركی

متولد: سال ۱۳۳۱
محل تولد: اصفهان، متاهل و دارای دو فرزند
فارغ التحصیل رشته هنر از انستیتو امور هنری تهران در سال ۱۳۵۶
فارغ التحصیل انجمن خوشنویسان ایران در سال ۱۳۵۶
هنر آموخته مکتب استاد  سید حسین میرخانی
دارای مدرک استادی از انجمن خوشنویسان ایران
دارای مدرک درجه ۱هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
از موسسین انجمن خوشنویسان اصفهان در سال ۱۳۵۹
۳۰ سا ل تدریس خوشنویسی در دانشگاه ها ومراکز تربیت معلم اصفهان  ” بازنشسته درسال ۱۳۸۱ ”
عضو شورای عالی انجمن خوشنویسا ن ایران
رییس انجمن خوشنویسان اصفهان  بعد از رحلت  مرحوم استاد حبیب الله فضایلی  بمدت ۱۲ سال
برگزاری  ۱۴ نمایشگاه به صورت انفرادی و شرکت در صدها نمایشگاه گروهی خوشنویسی
کتابت ۴ بار دیوان حافط ، کتابت  دیوان الفت اصفهانی ، کتابت رباعیات خیام
تربیت ۱۵۰ ممتاز در طول ۳۱ سال تعلیم در انجمن خوشنویسان
عضو مصححین اوراق امتحانی ازسال ۱۳۶۴
داوری جشنواره های ملی واستانی
کسب حدود ۱۵ مقام اول تا سومی جهانی ملی واستانی  

و . . . .

از کودکی علاقه وافری به کارهای هنری از جمله نقاشی و خط داشتم و در دبیرستان بین دوستان و معلمین به این دو هنر مشهور بودم. حتی در دوران سربازی در پادگان گرگان در سال ۱۳۵۱ کلیه امور خطاطی پادگان بعهده من بود. بعد از خدمت سربازی در کسوت سپاه دانش به خدمت در آموزش و پرورش درآمدم و بصورت مأمور برای ادامه تحصیل به تهران رفتم و با توصیه یکی از اساتید به انجمن خوشنویسان ایران رفته و افتخار شاگردی مرحوم استاد میرخانی را پیدا نمودم و پس از گذراندن دوره ممتاز در سال ۱۳۵۶ و اتمام مأموریت به اصفهان مراجعت نموده و در شهر نجف آباد در یکی از هنرستانهای آن به نام هنرستان پرسپولیس (پرورشگاه سابق) مشغول تدریس گردیدم و پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی از سال ۱۳۵۸ به اصفهان انتقال یافتم و در مراکز تربیت معلم و آموزش عالی مشغول انجام وظیفه گردیدم.

در سال ۱۳۵۹ با کمک دو تن اساتید برجسته بنامهای حسینی و شیرازی و تنی چند از دوستان، انجمن خوشنویسان اصفهان را که تا آن زمان بصورت فردی توسط مرحوم استاد حبیب ا… فضائلی و استاد نصر ا… معین اداره می شد بنیان نهادیم. بستر و زمینه مناسبی که در اثر پیروزی انقلاب فراهم گردیده بود از یک سو و استقبال بی سابقه علاقمندان به فراگیری این هنر شریف از سویی دیگر باعث گردید از نظر کیفی و کمی انجمن خوشنویسان اصفهان جایگاه خویش را پیدا نموده و یکی از بزرگترین شعبات انجمن خوشنویسان ایران گردد.

در سال ۱۳۷۰ اولین نمایشگاه انفرادی اینجنانب تشکیل شد که همراه با بزرگترین افتخار زندگیم تا آنزمان بود؛ اینکه از دست مبارک استاد حبیب ا… فضائلی بدرجه استادی رسیدم و با شور و شوق وصف ناپذیری بکار ادامه دادم.

تا کنون علاوه بر شرکت در کلیه نمایشگاه های برگزار شده از طرف انجمن خوشنویسان اصفهان موفق به تشکیل ۱۰ نمایشگاه انفرادی گردیدم که با استقبال عمومی همراه بوده است. خصوصاً نمایشگاه اندرزهای فردوسی که مورد توجه خاص و عام قرار گرفت و کلیه آثار توسط اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان در کتابخانه ابن مسکویه نگهداری می شود. پنجمین نمایشگاه آثار قرانی که بعنوان خادم قرآن مجید شناخته شدم. از سال ۱۳۵۶ تاکنون مدت ۲۷ سال بی وقفه و با علاقه فراوان در انجمن خوشنویسان مشغول تدریس هستم که حاصل آن بیش از صد فارغ التحصیل ممتاز می باشد که در همین سالهای پربار موفق شدم تا ۴ مرتبه دیوان حافظ را خوشنویسی کنم که تاکنون دو نسخه آن بچاپ رسیده است. نسخه تصحیح ناتل خانلری که برای اولین بار در ایران بصورت خطاطی درآوردم و اکنون بسیار نایاب است و پنجمین نسخه قزوینی و غنی که بچاپ هشتم رسیده است.خوشنویسی دیوان الفت اصفهانی و رباعیات خیام از دیگر فعالیتهای اینجانب بوده است.

در سال ۱۳۸۵ موفق به دریافت درجه استادی از استاد بزرگوار کیخسرو خروش گردیدم که برایم بسیار ارزشمند است.

از سال ۱۳۸۱ از آموزش و پرورش بازنشسته شده و هنوز به فعالیت در انجمن خوشنویسان ادامه می دهم. از بدو تأسیس تاکنون در هیأت مدیره آن و چند دوره ایست که بعنوان سرپرست در خدمت دوستان و هنرمندان عزیز هستم. که در این مورد اعتقاد دارم که:

در کوی عشق شوکت شاهی نمی خرند/ اقرار بندگی کن و اظهار چاکری