زندگينامه استاد مهدي فروزنده شهركي

زندگينامه استاد مهدي فروزنده شهركي

متولد: سال ۱۳۳۱
محل تولد: اصفهان، متاهل و دارای دو فرزند
فارغ التحصیل رشته هنر از انستیتو امور هنری تهران در سال ۱۳۵۶
فارغ التحصیل انجمن خوشنویسان ایران در سال ۱۳۵۶
هنر آموخته مکتب استاد  سيد حسين ميرخاني
دارای مدرک استادی از انجمن خوشنویسان ایران
داراي مدرک درجه ۱هنري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
از موسسين انجمن خوشنويسان اصفهان در سال ۱۳۵۹
۳۰ سا ل تدريس خوشنويسي در دانشگاه ها ومراکز تربيت معلم اصفهان  ” بازنشسته درسال ۱۳۸۱ ”
عضو شوراي عالي انجمن خوشنويسا ن ايران
رييس انجمن خوشنويسان اصفهان  بعد از رحلت  مرحوم استاد حبيب الله فضايلي  بمدت ۱۲ سال
برگزاری  ۱۴ نمايشگاه به صورت انفرادي و شرکت در صدها نمایشگاه گروهی خوشنویسی
کتابت ۴ بار ديوان حافط ، کتابت  ديوان الفت اصفهاني ، کتابت رباعيات خيام
تربيت ۱۵۰ ممتاز در طول ۳۱ سال تعليم در انجمن خوشنویسان
عضو مصححين اوراق امتحاني ازسال ۱۳۶۴
داوري جشنواره هاي ملي واستاني
کسب حدود ۱۵ مقام اول تا سومي جهاني ملي واستاني  

و . . . .

mehdi-froozandeh

ادامه مطلب

پیشینه القاب خوشنویسان

پیشینه القاب خوشنویسان

مقدمه :

مردمان از دیرباز برای شناسایی بیشتر یکدیگراز نامهاوالقاب خاصی  بهره می گرفتند.
پیشینه کاربرد القاب  در کشور ما، به دوران ایران باستان برمیگردد. درآن زمان لقبهای شغلی بیشتر رواج داشته است.
کاربرد لقب ، در ادوارمختلف تاریخی متفاوت بوده است. در این میان خوشنویسان ،کاتبان و منشیان درباری وغیر درباری نیز ملقب به القابی خاص بوده اند.
هدف از این نوشتار، این است که خوشنویسان ملقب از دیگر خوشنویسان متمایز گردند. این کار مارا دربازشناسی وتفکیک بیشتر خوشنویسان همنام ویا هم لقب  کمک میکند.همچنین در شناسایی قطعات خوشنویسی، جاییکه فقط نام یا لقب خوشنویس یا فقط سال تحریردراثرذکرشده وتشخیص صاحب اثرمشکل است یاری میرساند. لذا نام خوشنویسان در جداولی منظم گردیده وبه تفکیک لقب، شیوه ، دوره عمر وگاه توضیح مختصری در مورد هر خوشنویس آمده است.
امید که این نوشتار یاریگرنسخه شناسان،مجموعه داران و دوستداران این هنر بی بدیل باشد.

425537_TUlvVG8M

 

ادامه مطلب